Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Gemiste lessen kunnen, alleen indien mogelijk, tijdens een andere cursus worden ingehaald. Het recht op inhalen kan hier niet aan worden ontleend.
 • Wanneer de docent ziek is worden de lessen ingehaald. Cursisten worden per mail of telefonisch geïnformeerd.

Materiaal

 • Het Atelier zorgt voor basismaterialen tekenen, schetsvellen koffie en thee.
 • Alle overige materialen zijn voor rekening van de cursist.
 • De eerste les krijgt u informatie over het eventueel aan te schaffen materiaal.

Cursusgeld en betalingen

 • Het cursusgeld is inclusief 21% BTW.
 • Cursisten ontvangen een BTW-nota voor de te volgen cursus.
 • Bij inschrijving moet het cursusgeld binnen 14 dagen na nota zijn voldaan.
 • De nota's worden pas verstuurd als zeker is dat de cursus doorgaat.

Aanmelding

 • Cursisten melden zich aan middels het aanmeldingsformulier.
 • Bij aanmelding verbindt een cursist zich aan de cursus.
 • Bij tussentijdse beëindiging door een cursist blijft de betalingsverplichting bestaan.
 • Cursisten verklaren, of door ondertekening van het aanmeldingsformulier of door een betaling, bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid

 • Aansprakelijkheid door schades aan op het atelier achtergelaten of tentoongestelde werken zijn uitgesloten.